Vir algemene navrae en besprekings :

 Cell : 082 923 3626

E-mail:  bookings@gerriepretorius.co.za